×


ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บทนำ

  บริษัท โกมิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ในที่นี้จะเรียกว่า “โกมิ”) ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการทุกท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างละเอียด
  เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์โกมิหรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์โกมิ
  โกมิถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โกมิกำหนดขึ้นด้วย

 2. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

  โกมิเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่นใดที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้
  ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการจัดเก็บ ดัดแปลง ลอกเลียน เผยแพร่
  หรือนำข้อมูลและส่วนประกอบใดนั้นไปใช้ในการใดก็ตามโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโกมิโดยเด็ดขาดหากผู้ใดฝ่าฝืน
  โกมิสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที

 3. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

  โกมิมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ
  หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดทางระบบหรือความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากรายละเอียดของสินค้าในเว็บไซต์มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง(เช่น การลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดผิด เป็นต้น)
  ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและโกมิได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเรียบร้อยแล้ว โกมิจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวนที่ผู้ซื้อได้ชำระมา

 4. การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  คำสั่งซื้อสามารถยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อสินค้าของท่านยังมิได้ถูกดำเนินการส่งไปถึงท่าน
  หากเป็นการขอคืนสินค้าหลังจากดำเนินการจัดส่งแล้ว โกมิจะพิจารณาเป็นกรณี
  โดยเราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี

 5. การยื่นคำร้องขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

  ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน และ เปลี่ยน/คืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้ และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  3. สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียดที่ลงไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
  4. โดยผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้