×

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

GOMI CORPORATION (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ GOMI”) ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนในกรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้และลูกค้าในการรักษาความลับ ความซื่อสัตย์ และความปลอดภัยของบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "GOMI") และขอแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่ GOMI ผ่านทางเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลที่คุณอาจให้แก่ GOMI หรือผ่านบริษัทในเครือและ/หรือ บริษัท ในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า "GOMI CORPORATION”) จะได้รับการดำเนินการตามกฎหมายปัจจุบันของอิตาลี เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบท้องถิ่นใด ๆ ที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการนอกดินแดนอิตาลีพร้อมกับหลักการและกฎการปฏิบัติทั่วไปที่มีอยู่ในจรรยาบรรณที่นำมาใช้โดย GOMI CORPORATION

1. ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูล

การเรียกดูข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการดำเนินการของเว็บไซต์ จะได้มาในระหว่างการดำเนินการตามปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน (ที่เรียกว่าล็อกไฟล์) ซึ่งการส่งผ่านนั้นมีนัยในการใช้โปรโตคอลการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกรวบรวมเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับบุคคลที่ระบุตัวตน แต่เนื่องจากลักษณะของข้อมูลนี้สามารถใช้วิธีการประมวลผลและการรวมเข้ากับข้อมูลที่บุคคลที่สามจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่อยู่แบบฟอร์ม URI (Uniform Resource Identifier) ​​ของทรัพยากรที่ร้องขอ เวลาของคำขอ วิธีการที่ใช้ในการส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ ขนาดของไฟล์ที่ได้รับจากการตอบกลับรหัสตัวเลขที่ระบุสถานะของการตอบกลับที่กำหนดโดยเซิร์ฟเวอร์ (เสร็จสิ้น, ผิดพลาด ฯลฯ ) และพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนี้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง

คุกกี้
คุกกี้ถูกใช้ในเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (โดยปกติไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้) โดยเว็บไซต์ที่เข้าชม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์อีกครั้ง เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้นในภายหลัง หากต้องการทราบว่าคุกกี้ใดถูกใช้ในเว็บไซต์วิธีปิดใช้งานและ/หรือระงับความยินยอมหรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายคุกกี้

ข้อมูลส่วนบุคคลให้โดยสมัครใจโดยเจ้าของข้อมูล
GOMI รวบรวมและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้โดยตรงและโดยสมัครใจ ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อทางออนไลน์และ/หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ GOMI และ/หรือเพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เช่นเดียวกับที่คุณอาจให้โดยกรอกบัตรลูกค้าที่ GOMI ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของคุณ หมายเลขไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้การส่งข้อความอีเมลผ่านทางเว็บไซต์ไปยังที่อยู่ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ ซึ่งกระทำบนพื้นฐานของตัวเลือกที่เลือกอย่างชัดเจนและสมัครใจ ทำให้ได้มาซึ่งที่อยู่ของผู้ส่งซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อตอบกลับตามคำขอใด ๆ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมดังที่มีอยู่ในข้อความ

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: นอกจากนี้ ภายใต้การยินยอมของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจรวมอยู่ในฐานข้อมูลลูกค้า GOMI และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

3. วิธีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือทางไกลหรือด้วยตนเองในรูปแบบเอกสาร โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมซึ่งรับประกันความปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูลที่ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ภายในของ GOMI (พนักงานและผู้ทำงานร่วมกัน) ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในฐานะผู้รับผิดชอบการประมวลผล ภายใต้ขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา และอาจเป็นบุคคลภายนอกอาจตามความจำเป็น และ/หรือเป็นเครื่องมือในการดำเนินการของวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น (เช่น ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจัดส่ง ช่างเทคนิคที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาไอทีบริษัท GOMI และ/หรือองค์กรที่ GOMI เป็นผู้จ้างเพื่อการจัดการแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นต้น) ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการตรวจสอบการมีอยู่ของวิธีการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน และการจัดการการชำระเงิน ตลอดจนการจัดการการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ และทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการประมวลผลโดยธนาคารที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการชำระเงินออนไลน์ และโดยผู้ออกบัตรเครดิตที่คุณจะเพิ่มเพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณ ในกรณีที่คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงในตัวอักษร (c) และ (d) ของย่อหน้าที่ 2 ข้างต้น ข้อมูลของคุณจะสามารถมองเห็นได้โดยอัตโนมัติและแบ่งปันกับ GOMI CORPORATION ทั้งหมด (ภายในและภายนอกสหภาพยุโรป) ซึ่งจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งหมดและมาตรการที่เป็นความลับที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้

4. ลักษณะการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ และ/หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ GOMI และ/หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่บังคับทั้งหมดของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงในตัวอักษร (c) และ (d) จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าและชัดเจนจากคุณ การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมจากคุณอาจส่งผลให้เราไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคิดริเริ่มใด ๆ ที่อาจทำให้คุณสนใจ และ/หรือส่งข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะทางการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความคิดริเริ่มและกิจกรรมของ GOMI คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยเขียนถึง GOMI, 4F, Nonhyeon-ro 529, Gangnam-gu, Seoul (Republic of Korea) หรือส่งอีเมลไปที่ dev@gomicorp.com หรือใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครซึ่งรวมอยู่ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดของเราหรือขั้นตอนอื่นๆ

5. การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลโดยหน่วยงานอื่น ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งอยู่ในประเภทต่อไปนี้: ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปต่างประเทศตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงประเทศนอกสหภาพยุโรป ที่บริษัทดำเนินการตามผลประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามภายนอก GOMI เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของตนเอง หรืออ้างถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่มที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก GOMI และจะไม่เผยแพร่ให้บุคคลที่ไม่รู้จักไม่ว่าในกรณีใดๆ

6. ตัวควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลคือ GOMI โดยมีสำนักงานจดทะเบียนในโซล, 4F, Nonhyeon-ro 529, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea GOMI จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามพระราชกฤษฎีกากฎหมายมาตรา 2.7 ของ UPCIA ในฐานะบุคคล (นิติบุคคล) ที่กำหนดโดย Presidential Decree ซึ่งให้ข้อมูลเครดิตแก่บุคคลที่สามที่ได้รับหรือผลิตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกรรม เช่น ธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับข้อมูลเครดิตจากบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับธุรกิจของตนและพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยชื่อจริงและการรับประกันความลับ ('ARNFTGS') ซึ่งใช้กับข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินหรือบริการทางการเงิน

7. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

เราขอเตือนคุณว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้ตลอดเวลาตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกานิติบัญญัติอิตาลี มาตรา 2.7 ของ UPCIA ในฐานะบุคคล (นิติบุคคล) ที่กำหนดโดยคำสั่งประธานาธิบดี ซึ่งให้ข้อมูลเครดิตแก่บุคคลที่สามที่ได้รับหรือสร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขา/เธอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการค้า เช่นธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับข้อมูลเครดิตจากบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับธุรกิจของตน และพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยชื่อจริง และการรับประกันความลับ ('ARNFTGS') ซึ่งใช้กับข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินหรือบริการทางการเงิน ซึ่งมีการระบุไว้ด้านล่าง เพื่อความสะดวกของคุณโดยติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลโดยตรง: มาตรา 7 ของพระราชกำหนดกฎหมายอิตาลีเลขที่ . 196 วันที่ 30 มิถุนายน 20003 (สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์อื่น ๆ )
  1. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอยู่จริงหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้แล้วก็ตาม และการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เข้าใจได้

  2. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับแจ้ง: a) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล b) วัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผล; c) ของตรรกะที่ใช้กับการประมวลผล หากดำเนินการหลังความช่วยเหลือของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ d) ข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และตัวแทนที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 5 (2) e) ของหน่วยงานหรือประเภทของหน่วยงานที่หรือซึ่งอาจมีการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล และใครหรือซึ่งอาจได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวในฐานะตัวแทนที่กำหนดในดินแดนของรัฐผู้ประมวลผลข้อมูลหรือบุคคลรับผิดชอบการประมวลผล

  3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะได้รับ: a) การปรับปรุงแก้ไขหรือการรวมข้อมูลในที่ที่สนใจ b) การลบการเปิดเผยตัวตนหรือการปิดกั้นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องมีการเก็บรักษา เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือประมวลผลในภายหลัง c) การรับรองผลว่าการดำเนินการตามตัวอักษร a) และ b) ได้รับแจ้งเช่นเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพวกเขา ไปยังหน่วยงานที่มีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลถึงใคร หรือที่ข้อกำหนดนี้พิสูจน์ไม่ได้หรือเกี่ยวข้องกับความพยายามที่ไม่สมส่วนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง

  4. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์คัดค้านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน: a) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขา/เธอด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมก็ตาม b) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขา/เธอ ซึ่งดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งสื่อโฆษณาหรือการขายตรงหรืออื่น ๆ เพื่อการดำเนินการในการสำรวจตลาดและการสื่อสารเชิงพาณิชย์

8. การติดต่อ

คำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถส่งไปที่:

GOMI CORPORATION 4F, Nonhyeon-ro 529, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
แฟกซ์: +82 025573176
อีเมล: dev@gomicorp.com